U bent hier:

Documenten 2019-2020

Hier kan je de documenten vinden die gemaakt zijn tijdens het academische jaar 2019-2020 door het 73e Bestuur.

Beleidsplan 2019-2020 zoals ingestemd tijdens ALV #1
Bijlage: Alcohol- en Drugsbeleid 2019-2020 zoals ingestemd tijdens ALV #1

Begroting 2019-2020 zoals ingestemd tijdens ALV #1
Aangepaste Begroting 2019-2020 zoals ingestemd tijdens ALV #4
Financiële Eindbegroting 2019-2020 zoals gepresenteerd tijdens ALV #1 2020

Jaarkalender 2019-2020

Agenda Algemene Leden Vergadering #1
Notulen Algemene Leden Vergadering #1

Agenda Algemene Leden Vergadering #2
Notulen Algemene Leden Vergadering #2
Financiële Tussenstand Algemene Leden Vergadering #2

Agenda Algemene Leden Vergadering #3
Notulen Algemene Leden Vergadering #3
Financiële Tussenstand Algemene Leden Vergadering #3

Agenda Nood-Algemene Leden Vergadering #4
Notulen Nood-Algemene Leden Vergadering #4
Financiële Tussenstand Nood-Algemene Leden Vergadering #4

Agenda Algemene Ledenvergadering #5
Meerjarenplan 2020-2023
Kandidaatsbestuur Aankondigingsvideo
Notulen Algemene Leden Vergadering #5
Financiële Tussenstand Algemene Leden Vergadering #5

Sponsoren