You are here:

Become a Board Member

26/03/2021

Dear interested.

The VSPVU is looking for the next board, namely the 75th candidate board. As a board member of the VSPVU, you will be leading one of the biggest associations at the VU.  By doing a board year you will develop and improve your social and leadership skills. You will work together in a team of six and together get a lot of responsibility!

 

Why do a board year for the VSPVU?

 • It looks amazing on your resume/CV and it is exactly what a lot of companies are looking for: leadership and management skills, as well as communication skills! Many of the previous Board members have gained a job out of their Board year.

 

 • You also get a lot of recognition for it from the Faculty as you are in a lot of contact with the Faculty Board and FSR, where important matters surrounding the education and its content are discussed.

 

 • As an (international) student it can also be very interesting, as you receive a Board scholarship (which covers most if not more than the regular tuition fee) for all the hard work that you have done for the association, as it is a crucial part for the Faculty as well!

 

Activities and Exclusive events!

A major part of being a board member of the VSPVU is guiding the committees. The VSPVU is nothing without its committees. The committees organize fun activities like lectures, parties, excursions, and trips. By being a board member of the VSPVU you will help the committees get the most out of their activities!

When doing a board year for the VSPVU you will get acquainted with multiple companies amongst the Netherlands and get contact with associations from all over the country. It’s a year packed with social activities and exclusive events!  

 

What to expect from doing a board year for the VSPVU?

 • A full-time job with varying working hours sometimes at night or weekends

 

 • Weekly board meetings together with the rest of your board where the current standings of the association are discussed.

 

 

 • Numerous social activities, not only within the VSPVU but also activities organized by the school, companies and other associations from all around the Netherlands.

 

 • A Candidate board period starting this academic year already where you will be trained in your function so you’re ready to get started.

 

 

 • A lot of responsibility!

 

Application

Everyone can apply for the Board. It doesn’t matter if you’re a first-year student or done with your bachelor’s. Also, you can apply as an international student and you are not required to have experience in the VSPVU although it is preferred.

Are you interested? Great! You can apply by sending an email with your motivation letter and resume to Board@vspvu.com before the 18th of April at 23:59. When the deadline has passed all the applicants will be invited to an interview. Here more information about the selection procedure will follow.

 

We’re looking forward to your applications!

 

Best Regards,

The 74th Board.

 

***

 

Beste geïnteresseerde,

De VSPVU is op zoek naar het volgende bestuur, namelijk het 75e Kandidaatsbestuur. Als bestuurslid van de VSPVU zul je een van de grootste verenigingen van de VU leiden. Door een Bestuursjaar te doen zul je je sociale- en leiderschap skills ontwikkelen. Ook zul je samenwerken in een team van 6 man en zul je veel verantwoordelijkheid krijgen.

 

Waarom een Bestuursjaar bij de VSPVU?

 • Het is geweldig voor je CV aangezien het precies is wat veel bedrijven naar opzoek zijn: leiderschap-, communicatie- en management skills! Veel oud bestuursleden hebben een baan gekregen omdat ze een Bestuursjaar hebben gedaan.

 

 • Ook krijg je veel erkenning vanuit de faculteit voor het werk wat je doet en werk je ook samen met het faculteitsbestuur en de FSR. Met hen bespreek je bijvoorbeeld belangrijke zaken rondom educatie.

 

 

 • Als (internationale) student kan het ook zeer interessant zijn aangezien je een bestuur beurs ontvangt (dit dekt alles, zo niet meer dan je reguliere collegegeld) voor al het harde werk wat je doet voor de vereniging, aangezien het ook cruciaal is voor de faculteit!

 

Activiteiten en exclusieve evenementen!

Een groot deel van je bestuursjaar bij de VSPVU is het begeleiden van commissies, de VSPVU is namelijk niks zonder haar commissies. Commissies organiseren leuke activiteiten zoals lezingen, feesten, excursies en reizen. Als bestuur van de VSPVU help je commissies het meeste halen uit hun activiteiten.

Tijdens je Bestuursjaar voor de VSPVU zul je kennis maken met verscheidene bedrijven uit Nederland en zul je contact hebben met verenigingen uit het hele land. Het is een jaar vol met sociale activiteiten en exclusieve evenementen!

 

Wat kun je verwachten van een bestuursjaar bij de VSPVU?

 • Een fulltime functie met variërende werktijden, soms  in de avond of in het weekend
 • Een functie binnen het Bestuur waarin de voertaal Engels is

 

 • Wekelijkse bestuursvergaderingen samen met de rest van het bestuur waarin je de stand van zaken van de vereniging bespreekt.

 

 • Veel sociale activiteiten, niet alleen vanuit de VSPVU maar ook activiteiten georganiseerd door de universiteit en andere verenigingen uit heel Nederland.

 

 

 • Een kandidaatsbestuur periode die dit academisch jaar al begint waarin je getraind wordt in je functie zodat je klaar bent voor het echte werk.

 

 • Veel verantwoordelijkheid!

 

Aanmelding

Iedereen kan zich aanmelden voor het Bestuur. Het maakt niet uit of je een eerstejaars student bent of al klaar bent met je bachelor. Je kan je ook aanmelden als je internationale student bent en het is geen vereiste om ervaring binnen de VSPVU te ebben, ook al is het wel wenselijk.

Geïnteresseerd? Geweldig! Je kunt je aanmelden door een email te sturen met je motivatiebrief en CV naar bestuur@vspvu.com voor 18 april om 23:59. Als deadline gepasseerd is zullen alle sollicitanten uitgenodigd worden voor een interview. Dan volgt meer informatie over de verdere selectieprocedure.

 

We kijken uit naar jullie aanmeldingen!

 

Liefs,

Het 74e Bestuur.

Sponsors