U bent hier:

MEMBERS AUTHORIZATION FORM GALA 2021

Price: € 39,- 

Velden met een * zijn verplicht.

PERSONAL INFORMATION DELEGATE / PERSOONLIJKE GEGEVENS ONDERGETEKENDE

Creditor / Incassant 

VSPVU Amsterdam

Creditor ID / Incassant ID: NL80ZZZ405375420000

Van der Boechorststraat 7 MF-D056

1081 BT Amsterdam

Tel. 020 5988919

GALA INFORMATION / GALA-INFORMATIE

AUTHORIZATION / MACHTIGING


Term and Conditions

Undersigned authorizes the creditor to credit a one-time amount of 39 euros which will be debited from the above-mentioned account number, in response to the VSPVU.3 The undersigned agrees to terms and conditions and COVID-19 regulations of the VSPVU. / Ondergetekende machtigt de incassant om eenmalig een bedrag van 39 euro te incasseren van bovengenoemd rekeningnummer.3 Ondergetekende gaat akkoord met de algemene voorwaarden en de COVID-19 regulaties van de VSPVU.

 

This form can only be filled in by individuals who are a member of the VSPVU. Authorization forms will be processed on a first come, first serve basis, of which members of the VSPVU have priority over non-members. / Dit formulier kan alleen ingevuld worden door individuen welke lid zijn van de VSPVU. Machtigingsformulieren worden verwerkt op wie eerst komt, eerst maalt-basis, waarbij leden van de VSPVU voorrang hebben over niet-leden.

 

Because of the new legislation, the creditor needs the IBAN  number of the undersigned. On www.ibanbicservice.nl, a Dutch account number can be turned into an IBAN number. / Vanwege de nieuwe wetgeving moet de incassant het IBAN-nummer hebben van de ondergetekende. Op www.ibanbicservice.nl kan een Nederlands rekeningnummer worden omgezet naar een IBAN-nummer.

IBAN number / IBAN-nummer is no mandatory field for a Dutch IBAN. / Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN.

The money will be charged from your bank account within two weeks after the activity. / Het geld wordt binnen twee weken na de activiteit van uw rekening afgeschreven.Sponsoren